IROP-PO2-SC222-2016-13

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC222-2016-13 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných […]

» IROP

IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC223-2016-14 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (pdf, 433.86 Kb, 1104x) Priloha č. 1 – Formulár žiadosti o NFP 2.2.3 […]

» IROP

IROP-PO2-SC222-2016-13

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC222-2016-13 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných […]

» IROP

IROP-PO2-SC223-2016-14

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 22-12-2016 č.IROP-PO2-SC223-2016-14 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní (pdf, 433.86 Kb, 1361x) Priloha č. 1 – Formulár žiadosti o NFP 2.2.3 […]

» IROP

IROP-PO1-SC122-2016-15

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 21-12-2016 č.IROP-PO1-SC122-2016-15 Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (pdf, […]

» IROP

IROP-PO1-SC121-2016-12

Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 06.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy   Prioritná […]

» IROP

IROP-PO2-SC221-2016-10

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám […]

» IROP

IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – škôlky. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná […]

» IROP