Služby

GRANTOVÉ PORADENSTVO

Poradenstvo zamerané na získanie grantov a dotácií z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov EÚ, grantových schém, štátnej pomoci a medzinárodných finančných programov.

Analýza požiadaviek

Analýza zámerov pre žiadateľov o eurofondy, granty, dotácie a príspevky.

Poradenstvo, konzultácie a podpora

Poradenstvo súvisiace so strategickým zameraním projektov.

Konzultácie pri výbere zdroja financovania projektov.

Vyhľadávanie partnerských organizácií pre žiadateľov.

Príprava a spracovanie žiadostí

Spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a súvisiacej dokumentácie.

Spracovanie žiadostí o granty, dotácie a súvisiacej dokumentácie.

Finančné analýzy a podnikateľské plány

Finančné analýzy.

Podnikateľské (business) plány.

Cost benefit analýzy.

Štúdie uskutočniteľnosti.

Externý projektový manažment a implementácia projektov

Spracovanie žiadostí o platbu.

Spracovanie monitorovacích správ.

Ex-ante a ex-post kontrola projektov.

FINANČNÉ PORADENSTVO

Poradenstvo v oblasti finančných investícií a akvizícií, due diligence a finančný audit spoločností.

Poradenstvo v oblasti finančných investícií a akvizícií

Due diligence

Finančný audit spoločností

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Poradenstvo pre komplementárne procesy verejného obstarávania.

Poradenstvo v oblasti vereného obstarávania

Spracovanie dokumentácie pre verejné obstarávanie

Riadenie a kontrola procesov verejného obstarávania

Poradenstvo pri uplatňovaní revíznych postupov

ČASOVÝ INTERVAL
SPRACOVANIE PROJEKTU
ANALÝZA ZÁMERU ( 5% )
PORADENSTVO A KONZULTÁCIE ( 20% )
SPRACOVANIE PROJEKTU ( 55% )
FINALIZÁCIA A PREDLOŽENIE PROJEKTU ( 20% )
7dní(min)
90dní(max)
ČASOVÝ HORIZONT
IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
PRÍPRAVA PODKLADOV ( 10% )
RIADENIE A KONTROLA PROJEKTU ( 35% )
SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIÍ ( 40% )
FINALIZÁCIA A UKONČENIE PROJEKTU ( 15% )

dní(min)

mesiacov(max)