31. mája 2016

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 288 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.05.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

» Výskum a inovácie
About SG