Vitajte na internetovej stránke spoločnosti SYGMA Global
Grantové poradenstvo

Poradenstvo zamerané na získanie finančných prostriedkov z eurofondov, grantov a dotácií EÚ.

Finančné poradenstvo

Poradenstvo v oblasti finančných investícií a akvizícií, due diligence a finančný audit.

Aktuality

13 dec 16
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí Základné informácie Názov:...

09 dec 16
INTERREG V-A SK-AT/2016/01

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg...

09 dec 16
INTERREG V-A SK-AT/2016/02

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg...

Archív

Výskum a inovácie
Ľudské zdroje
IROP
PRV
Rybné hospodárstvo
Životné prostredie
Infraštruktúra
Verejná správa
ETICKÝ KÓDEX

ČO PONÚKAME

1
Komplexnosť riešení
2
Morálny rozmer
3
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel
4
Korektný prístup
5
Profesijnú zodpovednosť
6
Pridanú hodnotu za prijateľnú cenu