Vitajte na internetovej stránke spoločnosti SYGMA Global
Grantové poradenstvo

Poradenstvo zamerané na získanie finančných prostriedkov z eurofondov, grantov a dotácií EÚ.

Finančné poradenstvo

Poradenstvo v oblasti finančných investícií a akvizícií, due diligence a finančný audit.

Aktuality

31 máj 16
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-výv...

31 máj 16
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického v...

27 apr 16
OPKZP-PO1-SC141-2016-14-14

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvali...

Archív

Výskum a inovácie
Ľudské zdroje
IROP
PRV
Rybné hospodárstvo
Životné prostredie
Infraštruktúra
Verejná správa
ETICKÝ KÓDEX

ČO PONÚKAME

1
Komplexnosť riešení
2
Morálny rozmer
3
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel
4
Korektný prístup
5
Profesijnú zodpovednosť
6
Pridanú hodnotu za prijateľnú cenu