Vitajte na internetovej stránke spoločnosti SYGMA Global
Grantové poradenstvo

Poradenstvo zamerané na získanie finančných prostriedkov z eurofondov, grantov a dotácií EÚ.

Finančné poradenstvo

Poradenstvo v oblasti finančných investícií a akvizícií, due diligence a finančný audit.

Aktuality

21 mar 16
OPKZP-PO1-SC111-2016-11

11. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovani...

21 mar 16
OPKZP-PO1-SC111-2016-10

10. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-...

21 mar 16
OPKZP-PO1-SC111-2016-12

12. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na vybudovanie a zavedenie jednotného environmentá...

Archív

Výskum a inovácie
Ľudské zdroje
IROP
PRV
Rybné hospodárstvo
Životné prostredie
Infraštruktúra
Verejná správa
ETICKÝ KÓDEX

ČO PONÚKAME

1
Komplexnosť riešení
2
Morálny rozmer
3
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel
4
Korektný prístup
5
Profesijnú zodpovednosť
6
Pridanú hodnotu za prijateľnú cenu